Kolejna edycja projektu – Skutki psychospołeczne epidemii SARS-COV-2 – wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.

Kontynuujemy projekt Skutki psychospołeczne epidemii SARS-COV-2 – wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.

Dla kogo?

– dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i osób najbliższych, którzy odczuwają negatywne skutki epidemii, także dla osób, które brały udział we wcześniejszej edycji projektu. Wsparciem zostanie objętych 90 osób (60 osób z niepełnosprawnościami i 30 osób z ich najbliższego otoczenia).

W jaki sposób?

– poprzez wykorzystanie środków komunikacji na odległość tj. telefonu a także komunikatorów Skype, Zoom czy innych dogodnych dla osoby wspieranej.

Jak dużo?

– w zależności od indywidualnych potrzeb wsparcie może obejmować kilka lub kilkanaście sesji. Na jednego uczestnika przypada średnio dziesięć godzin wsparcia.

Kiedy?

– z projektu można skorzystać od 15.01.2023 do 30.06.2023 r.

Jak się zgłosić?

– wystarczy zadzwonić pod nr telefonu 515 286 157 lub napisać na adres: kontakt@twoja-marka.katarzynakazanska.pl i zadeklarować chęć udziału w projekcie. Poprosimy wówczas o potwierdzenie uczestnictwa poprzez przedłożenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (własnego lub członka rodziny) w formie skanu lub zdjęcia oraz o wyrażenie ustnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z czyjej pomocy można skorzystać?

–  pomoc będzie świadczona przez czterech psychologów z dużym doświadczeniem w pracy z dorosłymi i dziećmi z niepełnosprawnościami. 

Zadanie jest finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a realizowane przez Fundację ZEW zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr ZZO/000333/03/D

Skip to content