STAROŚĆ TO ZADANIE

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NIE JEST WYROKIEM

Celem naszej fundacji jest niesienie pomocy seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. 

Nasze cele:

Celem naszej fundacji jest niesienie pomocy seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, zagrożonym wykluczeniem społecznym np. z powodu ubóstwa. Trudna sytuacja, w której wszyscy jesteśmy okazała się szczególnie dotkliwa dla tych grup. Pomimo całej niedogodności jaką niesie pandemia i pewnych ograniczeń wynikających z wieku, choroby, czy trudnej sytuacji chcemy zachęcać wszystkich  do przyjęcia zaangażowanej postawy, spełniania się w różnych rolach i  aktywnościach życiowych. Podeszły wiek, ograniczenia wynikające z choroby czy innych trudności nie odbierają szansy na pełnię życia. Sytuacja osób wykluczonych wymaga od społeczeństwa większego zainteresowania tą grupą społeczną. Pragniemy, aby ludzie Ci byli pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, tym bardziej że przepływ wiedzy, nowoczesne technologie dają wiele rozwiązań w przezwyciężaniu ograniczeń. Celem naszym jest przede wszystkim wspieranie osób  marginalizowanych tak, aby nie czuli z tego powodu żadnego dyskomfortu. Tym samym będziemy przyczyniać się do wzrostu ich  dobrostanu.

Skip to content