„Masz głos!”

"Masz głos!"

to nowe działanie Fundacji ZEW realizowane w ramach zadania publicznego: „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.

Fundacja ZEW, dzięki środkom PFRON uzyskanym na powierzenie realizacji zadania publicznego od Samorządu Województwa Lubelskiego przystępuje do realizacji autorskiego program warsztatów zwiększających samodzielność i dobrostan dorosłych osób z niepełnosprawnością (OzN). W czternastu placówkach z siedmiu powiatów woj. lubelskiego skupiających OzN, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzone zostaną zajęcia składające się z dwu bloków warsztatowych. Pierwszy warsztat dotyczy emisji głosu i ma na celu zwiększenie pewności siebie, komfortu życiowego OzN dzięki skuteczniejszej komunikacji i opanowaniu stresu. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają techniki prawidłowej emisji głosu, nauczą się jak emocje i stan psychiczny wpływają na głos, a co za tym idzie na zrozumienie przekazu i gotowość do nawiązywania i podtrzymywania relacji. Wzmocnieni w tych kompetencjach uczestnicy wezmą udział w drugim, opartym na kluczowych założeniach Analizy Transakcyjnej warsztacie, podczas którego będą zachęcani do przyjmowania dorosłych ról życiowych, postawy odpowiedzialności, racjonalności, poczucia sprawstwa i aktywności.  Warsztatami zostanie objętych 84 OzN ale również kadra placówek, które biorą udział w zadaniu. Natomiast ze scenariusza zajęć opracowanego na potrzeby projektu korzystać będą mogli wszyscy zainteresowani.

Zadanie jest realizowane od 11.06.2023 do 11.12.2023.

 O szczegółach realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego”

Skip to content