Warsztaty „Masz głos” to ogromny potencjał rozwojowy 

Już od kilku miesięcy trenerki Fundacji ZEW realizują warsztaty „Masz głos!” w ramach zadania publicznego Samorządu Województwa Lubelskiego: „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.

Zdjęcia z ośrodków w Zamościu, Surchowie, Chełmie, Lublinie  tylko przybliżają  jaka atmosfera, werwa i zaangażowanie uczestników  towarzyszyło tym spotkaniom.  Uczestnicy warsztatów byli tak bardzo aktywni i zaangażowani, tak chłonni i gotowi do dzielenia się swoimi przemyśleniami, opiniami i pomysłami, że żadna fotografia tego nie odda.  Dziękujemy kadrze placówek, w których gościnnie prowadziliśmy zajęcia  za otwartość i gotowość do współpracy.

Niebawem czas na podsumowania i plany jak dalej wykorzystać potencjał programu i poznanych podczas warsztatów ludzi.

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego”

Skip to content