Zakończyliśmy projekt „Masz głos!” 

Zakończyliśmy projekt Masz głos!” w ramach zadania publicznego Samorządu Województwa Lubelskiego: „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.
Do placówek biorących udział w projekcie trafiły scenariusze naszych warsztatów.
Dziękujemy kierownictwu, kadrze i uczestnikom placówek, w których prowadziliśmy warsztaty za otwartość i zaangażowanie.

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego”

Skip to content