Opisywać niepełnosprawność w sposób użyteczny

Jak wskazują statystyki Światowej Organizacji Zdrowia ponad miliard ludzi na świecie  ma jakąś formę niepełnosprawności. Ograniczenie sprawności fizycznej czy psychicznej następuje w wyniku chorób i urazów. Każdy z nas jest na to narażony jednak nie zawsze stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnościami jest przychylny i empatyczny. Można też zauważyć jak ten stosunek zmieniał się przez  wieki, zmieniało się też nawet nazewnictwo. Dzisiaj już nikt nie powie inwalida czy kaleka, a wiele słów na określenie osób z dysfunkcjami jest wręcz obraźliwa. W ostatnim wieku wprowadzono niezwykle dużo tych pozytywnych zmian w pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Jednak mimo wielu prób systemowego rozwiązania problemów tej grupy osób wciąż brakowało systemowych rozwiązań  odnośnie kwalifikacji rodzajów niepełnosprawności.

Dopiero rezolucja Światowego Zgromadzenie Zdrowia (1976 r.) zakończona w  2001 r. przyjęciem ostatecznej wersji nowej Klasyfikacji pod nazwą: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF – ang. International Classification of Functioning, Disability and Health) zmieniła niekorzystny stan rzeczy. Jest ona składnikiem komplementarnych względem siebie klasyfikacji dotyczących zdrowia i czynników z nim związanych, zaakceptowanych przez WHO i polecanych do stosowania we wszystkich krajach świata. ICF nie jest klasyfikacją ludzi, natomiast jest klasyfikacją cech charakterystycznych stanu zdrowia człowieka. K

O ile w opisach rodzajów i stopni niepełnosprawności zwraca się uwagę na deficyty i niedomagania osób dotkniętych tymi przypadłościami to w diagnozie psychologicznej, zawodowej i społecznej podkreśla się zasoby, a nie deficyty. Diagnoza funkcjonalna zalecana w  Międzynarodowej Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICFkoncentruje się na  „składnikach zdrowia, a nie skutkach choroby. Warto zapoznać się z klasyfikacją ICF, która składa się z dwóch części, a każda z nich z dwóch podtypów:

  1. Funkcjonowanie i niepełnosprawność

a) Funkcje i struktury ciała 

b) Aktywność i uczestniczenie

 2.Czynniki kontekstowe

c) Czynniki środowiskowe

d) Czynniki osobowe

Bogactwo opisu jakie daje stosowanie kategorii ICF stawarza nową jakość w sztywnym, odhumanizowanym patrzeniu na osoby z niepełnosprawnościami tak, jakby były one tylko przypadkami chorobowymi. Takie podejście otwiera również nowe możliwości aktywizacji społecznej, zawodowej i rehabilitacji tej grupie osób. Warto, aby   z klasyfikacją ICF zapoznał się każdy.

https://www.cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icf_polish_version_56a8f7984213a.pdf

Oficjalna Klasyfikacja ICF do pobrania (źródło Centrum e-Zdrowia)

Skip to content