Strategia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Po kilku latach prac i konsultacji ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami, organizacjami pozarządowymi powstał ważny dokument przyjęty 25. 02 .2021 przez Radę Ministrów. To oczekiwany akt, miejmy nadzieję przynoszący realną zmiana w wielu obszarach życia osób z niepełnosprawnościami. Strategia będzie finansowana z wielu źródeł, w tym Funduszy Europejskich. Warto zapoznać się z jej zapisami

Skip to content