Ruszyły warsztaty „Masz głos” 

„Jak się jest dorosłym to ma się zobowiązania wobec innych” – trafnie zauważył jeden z uczestników warsztatów realizowanych przez Fundację ZEW w ramach zadania publicznego Samorządu Województwa Lubelskiego. Jeśli zdjęcia nie oddają zaangażowania uczestników w wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną podczas warsztatów dyskusję to zapewniamy, że w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu było ono wyjątkowe. Podobnie jak w innych, odwiedzonych już przez nas placówkach. Lista planowanych warsztatów  nie jest  jeszcze zamknięta. Zapraszamy ośrodki skupiające osoby z niepełnosprawnościami z pow. krasnostawskiego, zamojskiego, chełmskiego, lubelskiego oraz Lublina, Chełma i Zamościa do kontaktu.

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego”

Skip to content